Detachering

In Nijmegen en omstreken is Trust naast haar Payrolling activiteiten ook vertegenwoordigd op het gebied van Detachering. Detachering is het uitlenen van werknemers aan een derde partij, de opdrachtgever. Er bestaat een driehoeksverhouding tussen de werkgever (Trust), de werknemer (kandidaat) en de opdrachtgever (klant). Tijdens de detacheringsperiode staat de werknemer op de loonlijst van Trust. Na de overeengekomen detacheringsperiode kan, indien gewenst, de werknemer in dienst treden bij u, de opdrachtgever.

Werkwijze Detacheren via Trust
Detachering is maatwerk. Voorafgaand aan een opdracht worden tussen u en Trust uw wensen geïnventariseerd om te komen tot het gewenste profiel. Tijdens dit traject worden direct afspraken  gemaakt over o.a. de verdiensten, vakantiedagen, duur detacheringsovereenkomst en overige arbeidsvoorwaarden. Op het moment dat het detacheringsprofiel is opgesteld kunnen wij onze wervingskanalen benaderen en vervolgens een geschikte kandidaat voorstellen welke volledig aansluit op uw wensen.

Wanneer detachering?
Detachering is een perfecte oplossing voor de invulling van zowel tijdelijke als structurele vacatures. Bij projectmatige klussen, tijdens pieken in de werkdruk en bij langdurig ziekte en zwangerschapsverlof is detachering dé ideale oplossing. Daarnaast is detachering een goede oplossing bij structurele functies in de zin van een verlengde proeftijd.

 

 

 

 

 

Bel iconBel 024-3777904

Of laat ons u terugbellen

bel mij terug

Of stel uw vraag online