Wettelijk minimumloon per 1 juli 2013

woensdag, 5 juni 2013

Nijmegen, TRUST Payrolling

Het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2013 met 0,57%. De nieuwe bruto bedragen voor jeugdige werknemers en werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband gelden per 1 juli 2013. Het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon staat hieronder duidelijk weergegeven in een tabel welke is verstrekt door Trust Payrolling.

Wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 juli 2013

Wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 juli 2013

Volg TRUST Payrolling